Lunette

Digitalt / Applikation 

Uppdragsgivare:
Lunette

Kreatörer:
Emmy Nyberg, copywriter
Alonnika Ritchey, copywriter
Ida Hellman Ekbom, copywriter
Karolina Pettersson, art director
Sally Lidholm, art director

Nedan mockups är framtagna av  Emmy Nyber och idén kring Space Cup Adventures är framtagen av det kreativa teamet.

UPPDRAG
Introducera och normalisera menskoppen hos unga tjejer i åldrarna 10-15 år.

INSIKT
Barn och unga är digitala och mer mottagliga för information om det sker på ett roligt sätt.

LÖSNING
Applikationen Space Cup Adventures.

tre i rad
Endless runner-spel likt Gravity Guy, Temple Run och Doodle Jump. Menskoppen styrs genom att vinkla telefonen åt höger och vänster. Rubinerna som fångas i menskoppen ger poäng och fyller baromtern tills den är full och dags att tömmas. Rymdskeppen bör undvikas då det endast är rubiner som ska fångas i koppen. Spelet är utformat för att introducera och normalisera menskoppen för unga tjejer och samtidigt visa dess funktion.

I applikationen finns även information om Lunette och varför man bör välja menskopp framför tamponger och bindor.